Wednesday, June 13, 2012

New Release & The New ISound

เสียงเรียกนกแอ่น ชุดที่ 1 เป็นเสียงเรียกสำหรับบ้านนกแอ่นในพื้นที่ที่มีบ้านนกแอ่นจำนวนน้อย ไม่แข่งขันแย่งชิงจำนวนนกใหม่กันมากนัก ชุดที่ 1 จะมีเสียงเรียกนอก-เสียงเรียกใน บันทึกลงแผ่น CD 2 แผ่น ราคา 1,000 บาท บันทึกลง Thumb Drive 2 อัน ราคา 2,000 บาท
เสียงเรียกนกแอ่น ชุดที่ 2 เป็นเสียงเรียกนกแอ่นสำหรับพื้นที่ที่มีบ้านนกแอ่นจำนวนมาก เสียงเรียกนกแอ่นต้องมีความเข้มข้นเร้าใจขึ้น ชุดที่ 2 มีเสียงเรียกนอก-เสียงเรียกใน บันทึกลง CD 2 แผ่น ราคา 2,500 บาท 18-20 File บันทึกลง Thumb Drive 2 อัน ราคา 3,500 บาท
.............เสียงเรียกนกแอ่น ชุดที่ 3 เป็นเสียงเรียกนกแอ่นสำหรับพื้นที่ที่มีบ้านนกแอ่นจำนวนมาก มีการแข่งขันแย่งชิงนกใหม่มากขึ้น ชุดที่ 3 จึงเป็นชุดที่เหมาะกับพื้นที่เช่นนี้ มีเสียงเรียกนอก-เสียงเรียกใน บันทึกลง CD 2 แผ่น ราคา 2,500 บาท 18-20 File บันทึกลง Thumb Drive 2 อัน ราคา 3,500 บาท
เสียงเรียกนกแอ่น ชุดที่ 4 เป็นเสียงเรียกเสียงตัวผู้ตัวเมียและลูก เหมาะสำหรับช่วง สิงหาคม-พฤศจิกายน ชุดที่ 4 จะมีเสียงเรียกใน บันทึกลงแผ่น CD 1 แผ่น ราคา 1,500 บาท บันทึกลง Thumb Drive 1 อัน ราคา 2,000 บาท
.............เสียงเรียกนกแอ่น ชุดที่ 5 เป็นเสียงเรียกนกแอ่นอายุ12-13ปี เหมาะสำหรับเพิ่มขึ้นของประชากร ชุดที่ 5 จะมีเสียงเรียกนอก บันทึกลงแผ่น CD 1 แผ่น ราคา 1,500 บาท บันทึกลง Thumb Drive 1 อัน ราคา 2,000 บาท
สนใจเสียงเรียกนกแอ่นชุดใดติดต่อได้ที่ หนึ่ง-อภิชาต 081-9591234

New Release & The New ISound

เสียงเรียกนกแอ่น ชุด พิเศษ เป็นเสียงเรียกนกแอ่น สำหรับพื้นที่ที่มีการแข่งขันแย่งชิงนกใหม่มากขึ้น เสียงเรียกนกแอ่นต้องมีความเข้มข้นเร้าใจขึ้น ชุดที่ พิเศษ จึงเป็นชุดที่เหมาะกับพื้นที่เช่นนี้ มีเสียงเรียกนอก-เสียงเรียกใน บันทึกลง CD 2 แผ่น ราคา 3,000 บาท บันทึกลง Thumb Drive 2 อัน ราคา 4,000 บาท
...เสียงเรียกนกแอ่น ชุดใหญ่ 1 เป็นเสียงเรียกนกแอ่นชุดใหญ่ที่ฤดูไหนก็เอาอยู่เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ ชุดใหญ่ที่ 1 เสียงเรียกนอก 4 แผ่น, เสียงเรียกใน 1 แผ่น, รวมทั้งหมด 5 แผ่น, บันทึกลง CD 5 แผ่น ราคา 7,000 บาท บันทึกลง Thumb Drive 5 อัน ราคา 10,500 บาท
เสียงเรียกนกแอ่น ชุดใหญ่ 2 เป็นเสียงเรียกนกแอ่นชุดใหญ่ที่เหมาะสมกับทุกสภาพความเข้มข้นทุกพื้นที่แข่งขันแย่งชิงนก ชุดใหญ่ที่ 2 มีเสียงดึงเสียงรวม(Locater/Gatherer) 1 แผ่น, เสียงเรียกนอก 4 แผ่น, เสียงเรียกใน 2 แผ่น, รวมทั้งหมด 7 แผ่น (วิธีการใช้เสียงเรียกนกแอ่นชุดนี้จะแนะนำเมื่อมีการสั่งซื้อ), บันทึกลง CD 7 แผ่น ราคา 10,000 บาท บันทึกลง Thumb Drive 7 อัน ราคา 13,500 บาท
........เสียงเรียกนกแอ่น ชุดใหญ่ 3 เป็นเสียงเรียกนกแอ่นชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุด เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ มีเพียงชุดนี้ชุดเดียวท่านจะหมดกังวลเรื่องเสียงเรียกนกแอ่น แต่ละเสียงคัดเลือกมาอย่างตั้งใจให้เป็นเสียงเรียกชุดที่พิเศษจริงๆ ชุดใหญ่ที่ 3 เสียงเรียกนอก 15 แผ่น, เสียงเรียกใน 5 แผ่น, รวมทั้งหมด 20 แผ่น, บันทึกลง CD 20 แผ่น ราคา 25,000 บาท บันทึกลง Thumb Drive 20 อัน ราคา 35,000 บาท
สนใจเสียงเรียกนกแอ่นชุดใดติดต่อได้ที่ หนึ่ง-อภิชาต 081-9591234

Friday, April 16, 2010

แนะนำอุปกรณ์สำหรับบ้านนกแอ่นเครื่องเพิ่มความชื้น Faran

HR-50 Coverage : 100-150 sq.meters
(1,176-1,614 sq.ft) Power supply : 110V/50Hz
or 220V/60Hz Power consumption : 90W Humidification capacity : 2,500~4,000cc/hour(1.05gallon/hour)

เครื่องทำความชื้น (Humidifier)เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการช่วยให้เกิดความชื้นในบ้านนกแอ่น เครื่องรุ่นนี้เป็นสินค้าของเกาหลีที่ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาง่าย กินไฟน้อยและทนทานสั่งนำเข้าจากประเทศเกาหลี


เครื่องควบคุมความชื้น(Hygrostat)แบบ 1 ระบบโดยการอ่านค่าแบบดิจิตอล สามารถวัดความชื้น
เป็นตัวควบคุมความชื้น ช่วยในการปิด-เปิดเครื่องทำความชื้น มีหัวอ่านค่าความชื้นที่แม่นยำ นำเข้าโดยSwiftlet Lover Blog. สนใจติดต่อ น้องหนึ่ง โทร.081-9591234


เครื่องควบคุมความชื้น(Hygrostat)แบบ 1 ระบบ สามารถวัดความชื้น
เป็นตัวควบคุมความชื้น ช่วยในการปิด-เปิดเครื่องทำความชื้น มีหัวอ่านค่าความชื้นที่แม่นยำ นำเข้าโดยSwiftlet Lover Blog. สนใจติดต่อ น้องหนึ่ง โทร.081-9591234


เครื่องควบคุมความชื้น(Hygrostat)แบบ 2 ระบบ สามารถวัดได้ทั้งความชื้นและอุณหถูมิ
เป็นตัวควบคุมความชื้น ช่วยในการปิด-เปิดเครื่องทำความชื้น มีหัวอ่านค่าความชื้นที่แม่นยำ นำเข้าโดยSwiftlet Lover Blog. สนใจติดต่อ น้องหนึ่ง โทร.081-9591234


แนะนำแหล่งจำหน่ายไม้ตีรังบ้านนกแอ่น

มีไม้สยาแดงขนาด 1"x6" และ 1"x8" เป็นไม้คัดคุณภาพดี บริการกบและเซาะร่อง พร้อมส่งทุกจังหวัด ติดต่อคุณคัมภีร์ พงษ์พานิช(เพชร) 081-2964995 e-mail:kumpee.p@hotmail.com หรือ คุณน้ำ 085-5124001